Üzletszabályzat

Az AntikPiac tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:nem a rovat jellegének megfelelő; személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért; erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz; félelemérzetet kelt; amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; pornográf; az AntikPiac megítélése szerint árthat az oldalnak vagy annak üzleti partnereinek vagy a szolgáltatás felhasználóinak.

A hirdetésben nem szerepelhet: olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő; a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása; a gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható vagy kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználásra engedélyezett, valamint kizárólag orvosi rendelők, gondozóintézetek által beszerezhető gyógyszerek reklámozása, kivéve, ha az gyógyszerismertetésnek minősül.

Figyelembe véve a nemzetközi egyezmények előírásait a legtöbb elefántcsontból készült termék (ékszerek, faragványok, használati tárgyak) nem kínálható fel eladásra online keresedelmi portálokon. Ez alól kivételt képeznek a bizonyíthatóan 1947.06.01. előtt készült zongorák elefántcsont billentyűzettel, illetve a bizonyíthatóan 1947.06.01 előtt készült (végleges formáját elnyert) egyéb elefántcsontból készült, vagy azzal díszített megmunkált tárgyak, faragványok, bútorok, illetve az erre jogosító ún. EU bizonylattal forgalmazott példányok. Azt, hogy az eladásra felkínált tárgy valóban régiség, az eladónak dokumentummal, szakértői véleménnyel, eredetigazolással kell tudnia bizonyítani. Abban az esetben, ha az eladó nem tölti fel ezen származást igazoló dokumentumok másolatát, a hirdetést azonnali hatállyal eltávolítjuk.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért kizárólagosan a felhasználó felelős.

Az AntikPiacnak jogában áll, de nem tartozik felelősségi körébe, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

Az AntikPiac nem vállal felelősséget: az oldalakon elhelyezett információk helyességéért vagy valóságtartalmáért; a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában; a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért; felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Az AntikPiac szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja. Az AntikPiac arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

Az AntikPiac fenntartja magának a jogot felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

AntikPiac.hu csapat
Antik, régiség, műtárgy adás-vétel
Magyarország antik kereskedelmi apróhirdetési oldala